Herkansingen klas 4

#_MAP

Leerlingen uit klas 4 kunnen vandaag SE’s uit periode 1 herkansen. De herkansingen zijn het 1e en het 2e lesuur. Daarna volgen vierdeklassers lessen volgen het rooster zoals dat in magister staat.

Datum/Tijd
20220128
00:00

Categorie