Covid updates

Hier vind je brieven met het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom corona en de gevolgen ervan op onze school. De brieven zijn reeds per mail verzonden naar ouders en leerlingen. Heb je geen brief ontvangen? Controleer dan of het juiste mailadres in magister staat, pas het indien nodig aan.

Lees:
* de brief VHC Update 13 januari 2021 – klas 1 t/m 4. Deze is per mail verzonden naar de ouders en leerlingen van klas 1 t/m 4.
* de brief Update 13 januari 2021 – klas 4. Deze is per mail verzonden naar de ouders en leerlingen uit klas 4.