Covid updates

Hier vind je brieven met het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom corona en de gevolgen ervan op onze school. De brieven zijn reeds per mail verzonden naar ouders en leerlingen. Heb je geen brief ontvangen? Controleer dan of het juiste mailadres in magister staat, pas het indien nodig aan.

Hier vind je de updates over het schooljaar 2021/2022:
* VHC update 30 november 2021
* de 211129 Brief leerlingen-ouders – Aanpassing COVID maatregelen vanuit de Scholengroep.
* de informatie 211116 brief leerlingen-ouders – Aanscherping Covid richtlijnen vanuit Scholengroep de Langstraat.
* de Beslisboom 12 plus RIVM_230921.pdf. Deze wegwijzer helpt om te bepalen wat je moet doen bij klachten.
* Informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 voor klas 2 en 4.
* 210923 Brief leerlingen-ouders – Beleid Covid-19 vanaf 25 september 2021
* de brief VHC update 3 september 2021
* de brief vanuit Scholengroep de Langstraat 210903 Brief ouders-leerlingen – start nieuwe schooljaar