Het decanaat op het Van Haestrecht College staat in het teken van LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). De leerlingen zijn vanaf het begin van hun schoolloopbaan bezig met de volgende vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?

Mede met behulp van deze drie vragen leren leerlingen hun talenten kennen en  in te zetten bij hun opleidingskeuze en beroepskeuze. De decaan begeleid de leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket en een vervolgopleiding en organiseert de volgende activiteiten:

  • Ouderavonden voor klas 2, 3 en 4
  • MBO voorlichtingsavond klas 3 en 4
  • Meeloopdag, klas 2
  • Presentatiemarkt, klas 4
  • Beroepenmiddag door ouders van leerlingen.

Vanaf klas 2 kunnen de leerlingen praktische opdrachten, die betrekking hebben op hun profiel- en vervolgkeuze, maken via: vanHaestrechtcollege.dedecaan.net.

Op deze site staat veel informatie over loopbaanoriëntatie en vervolgopleidingen. Niet alleen de leerlingen, maar ook ouders kunnen hier veel informatie op vinden.

Heeft u nog vragen?

De decaan (mevr. I. kuypers)

i.kuypers@vanhaestrechtcollege.nl

1