Vanwege de voorspelde warmte zullen op donderdag 25 juni alle lessen online gegeven worden.
De leerlingen hoeven dus niet naar school of het sportveld te komen.