Onze school doet mee aan het onderzoek ‘Een Gezonde School’ van de Vrije Universiteit (VU). Zij onderzoekt hoe wij onze leerlingen kunnen stimuleren om gezonde keuzes te maken. In deze brief leest u meer over dit onderzoek. Daarnaast vragen wij uw toestemming om uw kind te laten deelnemen aan het onderzoek.

Waarom een Gezonde School?

Als kinderen gezond eten en voldoende bewegen, kunnen ze beter leren en groeit hun kans op een lang en gezond leven. Op een gezonde school is het makkelijker om die gezonde keuzes te maken. Met dit onderzoek ontdekken we welke eet- en beweegkeuzes onze leerlingen maken. Ook halen we hiermee ideeën van leerlingen op over wat helpt om gezonde keuzes te maken. Met deze informatie kunnen we bepalen hoe de school kan bijdragen aan de gezondheid van uw kind. Daarom hopen we dat u en uw kind willen meewerken aan het onderzoek.

Wat kan uw kind verwachten?

Uw kind neemt alleen deel aan het onderzoek, als u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat hij of zij zelf wil meedoen. Uw kind kan het volgende verwachten van het onderzoek:

  • In het najaar van 2018 en 2019 vult uw kind op school een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst vult uw kind in tijdens schooltijd; dat duurt ongeveer één lesuur. Hier zijn een docent van de school en een onderzoeker bij.
  • Een onderzoeker (getraind door een jeugdverpleegkundige) meet in diezelfde periode de lengte, het gewicht en de middelomtrek van uw kind. Dit gebeurt met kleren aan in een aparte ruimte.

Hoe geeft u toestemming?

Klik op de button om aan te geven u als ouder/verzorger het eens bent met deelname aan het onderzoek:

Aan deelname aan het onderzoek zijn geen risico’s verbonden. Het onderzoek geeft een beeld van hoe we samen kunnen bijdragen aan een gezonder eet- en beweegklimaat.