Activiteiten

Het Van Haestrecht College organiseert verschillende niet les- en schoolgebonden activiteiten, passend bij de visie van de school. Deze activiteiten vallen deels binnen en deels buiten de schooltijden, wat onvermijdelijk leidt tot onderbreking van het gewone lesrooster. Zolang daar waardevolle activiteiten tegenover staan, vindt de school dit acceptabel. We streven ernaar om het aanbod van deze activiteiten te spreiden over alle leerjaren. Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen tijdig informatie over precieze data, tijden en eventuele kosten. Voorbeelden hiervan zijn de excursies naar De Natuurschool in klas 1 en Technopolis in klas 2.

Indien leerlingen niet deelnemen aan deze activiteiten voor zover die onder schooltijd vallen wordt een kosteloos, vervangend programma op school aangeboden. Als school vinden we het belangrijk om alle leerlingen deel te laten nemen aan deze activiteiten. Indien een beperkte financiële draagkracht vanuit thuis dit niet mogelijk kan maken denken we graag mee in oplossingen.

Les- en schoolgebonden activiteiten

Les- en schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden onder schooltijd zijn voor alle leerlingen kostenloos en verplicht. Hetzelfde geldt voor de schoolgebonden activiteiten tijdens lestijd. Voorbeelden hiervan zijn vakexcursies zoals een bezoek aan de Beekse Bergen voor Biologie, een sportdag en de Kerstactiviteit.

Introductiedagen

Voor de eerste brugklassen is er aan het begin van het schooljaar een introductie van drie dagen.

Reizen en excursies

De derde klassen reizen aan het eind van het schooljaar in één dag op en neer naar Parijs. Verder zijn er educatieve excursies naar bijvoorbeeld een rechtbank. In het kader van het vak economie bezoeken leerlingen van 4 vmbo het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.