We blijven graag in contact

Wij nodigen ouder(s)/verzorger(s) met klem uit om de mentor, docent of schoolleiding te benaderen wanneer daar aanleiding toe is. Op onze website staan de e-mailadressen van het team. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op berichten.

Mentor

Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor heeft tijdens ouderavonden en indien nodig tussentijds contact met ouders. Hierbij komen onderwerpen zoals studievoortgang, sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleiding bij het keuzeproces aan de orde.

‘Uit de school geklapt’ en schriftelijke informatie

Periodiek verschijnt dit informatiebulletin voor ouders en leerlingen. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft worden ouders en leerlingen tussentijds via een e-mail geïnformeerd. Daarvoor is het van belang dat op school het juiste mailadres bekend is.