Keuzebegeleiding door de decaan

De schooldecaan is een speciaal opgeleide persoon die – in overleg met de mentor – leerlingen begeleidt bij de studie- en beroepskeuze. De eerste vragen over pakket- en studiekeuze worden beantwoord door de mentor. Tijdens de mentorlessen van klas 2 en 3 wordt aandacht besteed aan de loopbaanbegeleiding. In tweede instantie komt de decaan in beeld. Hij informeert ouders/verzorgers, leerlingen en mentoren over de mogelijkheden op school. En hij kent de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden voor vervolgopleidingen en beroepen. De rol van de decaan is nauwkeurig afgestemd op de behoefte van de leerling. Daarom ligt in klas 2 en 3 het accent op de begeleiding bij de keuze voor de juiste leerwegsector. Terwijl het in de vierde klas gaat om de keuze voor een vervolgopleiding, eventueel gekoppeld aan een beroepskeuze.