De vertrouwenspersoon

Op 1 augustus 2003 stelde de Raad van Bestuur van de school een regeling vast ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Deze regeling vormt de basis waarop we een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nastreven. Daarom heeft het Van Haestrecht College een aantal interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor de leerlingen en het personeel. Op het Van Haestrecht College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn mevrouw Trimbach (n.trimbach@vanhaestrechtcollege.nl) en meneer van den Akker (a.vandenakker@vanhaestrechtcollege.nl)