Extra vak

In vmbo-4 kunnen leerlingen een vakkenpakket met een extra vak kiezen. Hiervoor gelden de volgende regels:

  1. De rapportvergadering beslist aan de hand van de studieresultaten en algemene motivatie of het volgen van een extra vak wordt toegestaan.
  2. De leerling moet op het eindrapport (vmbo 3) minimaal 7,0 gemiddeld hebben voor alle vakken.
  3. Het volgen van een extra vak moet organisatorisch mogelijk zijn.
  4. De aanvraag van een extra vak bij de definitieve keuze voor een schoolsoort, leerweg, pakket of sector kan niet meer worden veranderd. Aanvragen die na de definitieve keuze binnenkomen, kunnen in de regel niet meer gehonoreerd worden.
  5. Het extra vak telt even zwaar als vakken uit het vakkenpakket. Het extra vak vraagt van de leerling eenzelfde inzet als bij reguliere vakken wordt verwacht.