Geslaagd en dan?

Met een vmbo-diploma op zak kan een leerling zijn opleiding vervolgen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot opleidingen op niveau 2 van het MBO; de andere leerwegen sluiten aan bij opleidingen op niveau 3 en 4. Leerlingen met een vmbo-diploma in de theoretische of gemengde leerweg hebben de mogelijkheid om hun studie voort te zetten op het havo. De toelatingscommissie let hierbij op:

  1. de totale schoolloopbaan;
  2. het advies van docenten;
  3. de aansluiting van het vmbo-pakket op het gekozen havo-profiel. Belangrijke vereiste examenvakken zijn Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) en wiskunde.

Verdere voorwaarden zijn dat een leerling minstens zes theorievakken heeft gevolgd en dat de leerling in het jaar dat hij start met het havo nog geen 18 jaar oud is. Voor leerlingen uit de gemengde leerweg geldt dat de school toestemming moet vragen aan de inspectie voordat een leerling mag worden toegelaten tot 4 havo. Dan beslist dus niet de school, maar de inspectie.

Meer informatie vindt u in de toelatingscode vmbo-t – havo ook te vinden op de site onder “Ouders/verzorgers” – “Ouderinformatie en downloads”. Deze code is regionaal afgestemd.