ICT binnen de school

Het Van Haestrecht College wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en heeft daartoe de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ict. In het gehele gebouw is WiFi beschikbaar en naaste vaste computers beschikt de school ook over laptops. In de lokalen hebben docenten de beschikking over digitale borden.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 starten alle leerlingen in de brugklas met een eigen laptop. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van leerlingenlaptops biedt de leerling en zijn ouders een aantrekkelijk aanbod voor de huur of aanschaf van een laptop. Maar een leerling kan ook besluiten om een eigen laptop mee te nemen.

Door te werken op de laptop met een eigen elektronische leeromgeving (ELO) is het mogelijk om meer maatwerk te leveren aan leerlingen. Zij kunnen tijdens het leerprogramma makkelijker gebruiken, het leren wordt aantrekkelijker en er kan eventueel op eigen niveau geoefend worden. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst biedt het werken met een laptop veel mogelijkheden.

Voor ouders met een kleine portemonnee biedt de school mogelijkheden om met een laptop te kunnen werken. We willen immers dat het onderwijs op onze school toegankelijk is voor alle leerlingen.