.
De identiteit van de school

Het Van Haestrecht College wil zijn leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid. Hen bewust maken van hun plaats in de samenleving. Dit gebeurt vanuit een katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke, katholieke waarden.  Onze levensovertuiging blijkt vooral uit de dagelijkse omgang: met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Aangevuld met waarden als naastenliefde, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Deze waarden dragen we niet alleen uit in de lessen levensbeschouwing, maar in alle vakken.