Jaarkalender en maatregelen tegen lesuitval

De planning van onze onderwijstijdactiviteiten is te vinden in de jaarkalender die aan het begin van het schooljaar op de website wordt gepubliceerd. Structurele lesuitval bestrijden we door in het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk met lessen te beginnen en zo min mogelijk dagen te gebruiken voor het afronden van het schooljaar. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op momenten dat voor betrokken docenten geen lessen zijn ingeroosterd.

Binnen de scholen worden grote inspanningen verricht om de lesuitval te minimaliseren. Het voorkomen van lesuitval heeft een hoge prioriteit. We willen onze leerlingen gedurende de beschikbare weken  een goed gevuld onderwijsprogramma aanbieden, waarbij de dagelijkse begin­ en eindtijd in principe gerealiseerd worden conform het geldende jaarrooster. Afwijkingen hiervan worden zoveel mogelijk vermeden c.q. elders gecompenseerd.

Ook onze docenten zijn wel eens ziek en dat kan lesuitval veroorzaken. We streven er echter naar  deze uitval onder het landelijk gemiddelde te houden. Bij ongeplande lesuitval zal sprake zijn van adequate opvang van leerlingen. We doen een uiterste inspanning om zoveel mogelijk lessen op te vangen. De onderbouw krijgt hierbij prioriteit.

Het is de school tot op heden gelukt om voor de meeste leerjaren / klassen de onderwijstijd meer dan volledig te realiseren. Zie Scholen op de kaart.