Bovenbouw: op weg naar het diploma

In leerjaar 3 wordt gestart met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Een deel van de schoolexamens die in klas 3 gemaakt worden vormen de eerste cijfers voor het eindexamendossier. Een overzicht is te vinden op de website van school. Het eindexamendossier wordt in klas 4 afgerond. Hier kunt u het PTA klas 3 en 4 inzien.

De voorbereiding op de keuze voor het eindexamenpakket en oriëntatie op de vervolgopleiding krijgt tijdens de mentorles veel aandacht. In klas 3 en 4 worden leerlingen uitgenodigd voor een bovenschools georganiseerde voorlichtingsavond waarin veel vervolgopleidingen zich presenteren. Hier kunnen ouders en leerlingen het keuzeboekje klas 3 inzien.

Net zoals in de onderbouw verzorgen externe partijen zoals GGZ, bureau Halt, de Kracht en andere maatschappelijke organisaties voorlichtingen aan onze leerlingen.

Klas 4 staat volledig in het teken van examens. Het examen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het CE kan bestaan uit een CSE (centraal schriftelijk examen), een CSE en een CPE (centraal praktisch examen) voor het examenvak Tekenen of een CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor de beroepsgerichte vakken.

Meer informatie over de inhoud van de examens, de zak-/slaagregeling en de precieze gang van zaken bij het examen staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Examenreglement. Beide worden vóór 1 oktober uitgereikt.

Hier vindt u nuttige informatie over o.a. het Examenreglement en het profielwerkstuk.