Burgerschap en sociale integratie

Burgerschap wordt vormgegeven in een kritisch-democratische vorm waarbij zowel de individuele als de sociale, op het algemeen belanggerichte, ontwikkeling van belang is. We zien dit als een continu proces waarbij een kritische houding even zeer van belang is als een communicatieve en empathische houding.

Burgerschap krijgt aandacht in alle vakken. Betrokkenheid van  ouders en netwerkpartners is hierbij essentieel waarbij voor ouders de ontwikkeling van hun kind en onze leerling op het gebied van burgerschap zichtbaar gemaakt moet worden.