Lestijden schooljaar 2018 – 2019
 • Normaal lesrooster
 • 1e lesblok
 • Pauze
 • 2e lesblok
 • 3e lesblok
 • Pauze
 • 4e lesblok
 • 5e lesblok
 • Pauze
 • 6e lesblok
 • Lestijden
 • 08:15 – 09:30 uur
 • 09:30 – 09:45 uur
 • 09:45 – 11:00 uur
 • 11:00 – 12:15 uur
 • 12:15 – 12:45 uur
 • 12:45 – 14:00 uur
 • 14:00 – 15:15 uur
 • 15:15 – 15:25 uur
 • 15:25 – 16:40 uur
Lesrooster

Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen hun lesrooster. Gedurende het schooljaar kan dit rooster veranderen. Van de leerling wordt verwacht dat hij alle dagdelen (tussen 08:15 en 16:40 uur) beschikbaar is en blijft. Ook wijzigingen in het dagrooster door afwezigheid van docenten zijn mogelijk. Via Magister brengen wij leerlingen tijdig op de hoogte van wijzigingen.

Jaarplanning en maatregelen tegen lesuitval

Aan het begin van het schooljaar staat de jaarplanning op de website. Hierin staat ook de planning van onze onderwijsactiviteiten. Omdat de planning niet altijd kan worden gevolgd, treffen we structureel maatregelen tegen lesuitval. Bijvoorbeeld door in het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk met lessen te beginnen. Maar ook door vergaderingen en scholing zoveel mogelijk buiten het lesrooster van docenten te plannen. Alleen als het echt niet anders kan, valt een les uit en organiseren we vervangende activiteiten voor de leerlingen. Onverwachte lesuitval, door ziekte van een docent, is onvermijdelijk. In die gevallen zorgen wij, indien organisatorisch mogelijk, voor geschikte opvang van leerlingen. Met name de onderbouw krijgt hierbij voorrang. Met deze aanpak proberen wij te voldoen aan de wettelijke verplichte onderwijstijd.

 • Minirooster
 • 1e lesblok
 • 2e lesblok
 • Pauze
 • 3e lesblok
 • 4e lesblok
 • Pauze
 • 5e lesblok
 • Lestijden
 • 08:15 – 09:15 uur
 • 09:15 – 10:15 uur
 • 10:15 – 10:30 uur
 • 10:30 – 11:30 uur
 • 11:30 – 12:30 uur
 • 12:30 – 13:00 uur
 • 13;00 – 14:00 uur