Samen, trots en vertrouwen

Als school willen wij een leef- en leergemeenschap zijn waar iedereen zich moet kunnen ontplooien. Dat begint bij het erkennen dat elke persoon in de school uniek is en er mag zijn. Dit alles om te zorgen voor een veilig en positief schoolklimaat. Als dat er is begint het leren. Bij voorkeur wordt geleerd door te doen, in alle vakken. Het maakt leren contextrijk, zorgt voor variatie, betrekt alle zintuigen, zorgt naast kennis ook voor vaardigheden en laat leerlingen ontdekken. Daar hoort fouten maken bij, fouten durven maken en daarvan leren. De docent is hierbij de onmisbare schakel en doet op de juiste momenten een stapje … terug.

De leerlingen van onze school zullen in veruit de meeste gevallen ook de toekomstige inwoners van de gemeente zijn en dus deel uitmaken van de lokale samenleving. In samenwerking met de gemeente en andere netwerkpartners willen we door actief te zijn in de lokale samenleving laten ervaren wat de lokale samenleving te bieden heeft en wat onze leerlingen nu en in de toekomst de lokale samenleving kunnen bieden.