Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders/verzorgers en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. De belangrijkste taak is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en het onderwijs. Daarom organiseert de ouderraad een jaarlijkse thema-avond, waarop een opvoedkundig onderwerp centraal staat. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad,. De ouderraad is zichtbaar bij open dagen, brugklasavonden en de diploma-uitreiking. Ouders/verzorgers worden via de “Uit de school geklapt” geïnformeerd door de ouderraad.

De ouderraad heeft een eigen pagina op de website: Ouderraad Van Haestrecht College

De voorzitter van de ouderraad is mevrouw J. Nijs. De ouderraad is bereikbaar via het mailadres: ouderraad@vanhaestrechtcollege.nl .