Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders/verzorgers en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. De belangrijkste taak is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en het onderwijs. Daarom organiseert de ouderraad een jaarlijkse thema-avond, waarop een opvoedkundig onderwerp centraal staat. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad, maar is ook vertegenwoordigd in diverse commissies, zoals bijvoorbeeld de deelraad en de medezeggenschapsraad. De ouderraad is zichtbaar bij open dagen, brugklasavonden en de diploma-uitreiking. Ouders/verzorgers worden via de “Uit de school geklapt” geïnformeerd door de ouderraad.

De ouderraad heeft een eigen pagina op de website: Ouderraad Van Haestrechtcollege

De voorzitter van de ouderraad is mevoruw J. Nijs. De ouderraad is bereikbaar via het mailadres: ouderraad@vanhaestrechtcollege.nl .