Periodisering en ouderavonden

Voor klas 1 t/m 3 is het schooljaar verdeeld in 3 periodes. De periodes worden afgesloten met een ouderavond (behalve periode 3). Tijdens deze avond spreken leerling, ouders/verzorgers en mentor de resultaten door en kijken vooruit. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds aangeven graag een gesprek te willen met de mentor.

Klas 1
  • in de eerste weken van het schooljaar: algemene ouderavond waarbij o.a. gelegenheid is om kennis te maken met de mentor; dan bestaat ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een individueel gesprek.
  • na periode 1 en 2: Ouderavond naar aanleiding van het rapport.
Klas 2
  • in de eerste weken van het schooljaar: een individueel kennismakingsgesprek met de mentor waarbij vooruitgekeken wordt naar komend schooljaar en verwachtingen tussen ouders/verzorgers, leerling en school naar elkaar uitgesproken worden. Ook is er aandacht voor het keuzeproces;
  • na periode 1 en 2: Ouderavond naar aanleiding van de tussentijdse resultaten.
Klas 3
  • in de eerste weken van het schooljaar: een individueel kennismakingsgesprek met de mentor waarbij vooruitgekeken wordt naar komend schooljaar en verwachtingen tussen ouders/verzorgers, leerling en school naar elkaar uitgesproken worden. Ook is er aandacht voor het keuzeproces.
  • Verderop in het schooljaar is er een algemene informatieavond die gaat over de keuzebegeleiding en de regelingen rondom examens.
  • na periode 1 en 2: Ouderavond naar aanleiding van de tussentijdse resultaten.
Klas 4
  • in de eerste weken van het schooljaar: een individueel kennismakingsgesprek met de mentor waarbij vooruitgekeken wordt naar komend schooljaar en verwachtingen tussen ouders/verzorgers, leerling en school naar elkaar uitgesproken worden.
  • Verderop in het schooljaar is er een algemene informatieavond die gaat over de stappen rondom de overgang naar vervolgonderwijs en de regelingen rondom examens.
  • na elke schoolexamenweek: ouderavond naar aanleiding van de tussentijdse resultaten.