Schoolleiding

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, Vanja Goossen. De directeur wordt ondersteund door de coördinator beleid en leerlingcoördinatoren.

 • Naam
 • Susan van Pinxteren
 • Judith Höppener
 • Tom Jansen
 • Functie
 • Adjunct-directeur
 • Leerlingcoördinator onderbouw
 • Leerlingcoördinator bovenbouw
 • Adressen
 • s.vanpinxteren@vanhaestrechtcollege.nl
 • j.höppener@vanhaestrechtcollege.nl
 • t.jansen@vanhaestrechtcollege.nl