Sponsorbeleid

Soms krijgt een school middelen via sponsoring. Als dat zo is geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.