Vanja Goossen, directeur

Vanja Goossen, directeur Van Haestrecht College

Welkom op het Van Haestrecht College

Het Van Haestrecht College is een kleinschalige school in Kaatsheuvel voor vmbo, mavo en een tweejarige havokansklas. De goede sfeer en de veilige leeromgeving zorgen ervoor dat leerlingen de ruimte ervaren om het maximale uit zichzelf te halen.

Écht Van Haestrecht is onderwijs op maat waarbij leerlingen uitleg krijgen op hun niveau in de klas. Op het werkplein gaan ze aan de slag met de lesstof onder begeleiding van docenten. Wij geloven dat je leerstof beter onder de knie krijgt door er actief mee aan de slag te gaan, ook bij theoretische vakken.

Binnen het beroepsgerichte programma bieden we het profiel Dienstverlening & Producten aan. In samenwerking met het bedrijfsleven en zorginstellingen bieden we leerlingen daarmee een prima oriëntatie op hun loopbaan.

Vanja Goossen,
Directeur Van Haestrecht College

N.B. Omwille van de leesbaarheid is steeds “hij/zijn” gebruikt in de tekst.
Waar “hij/zijn” staat, kan uiteraard ook “zij/haar” worden gelezen (indien van toepassing).