Laatste Loodjes

We zitten in de afrondende fase van het schooljaar.

Onderstaand informatie over de laatste twee weken en de opstart van schooljaar 2019-2020.

Start toetsweek 20 juni: Donderdag 20 juni start de toetsweek. De roosters zijn terug te vinden in Magister.
Magister cijferinzage is dicht t/m 1 juli. Tijdens de toetsweek is de Magister-cijferinzage voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen gesloten. Op vrijdag 28 juni worden de resultaten van de toetsen doorgevoerd en op maandag 1 juli zal Magister-cijferinzage weer open gaan. De overige modules van Magister zijn gewoon bereikbaar.
Inhaal moment gemiste toetsen 26 juni: Leerlingen die gedurende de toetsweek één toets gemist hebben, halen deze in op het centrale inhaalmoment op woensdag 26 juni om 12:45 uur. Als uw zoon of dochter een SE-gemist heeft (klas 3), zorg er dan voor dat voor dinsdag 25 juni 12:30 uur het formulier ‘verzoek tot inhalen schoolexamen’ is ingeleverd bij de receptie.
Einde toetsweek en inleveren kluissleutel 26 juni: 26 juni is de laatste dag van de toetsweek. Zorg ervoor dat uiterlijk na de laatste toets de kluissleutel ingeleverd wordt bij de receptie.
Toetsinzage maandag 1 juli: Maandag 1 juli tussen 9:00 uur en 11:00 uur is er tijd voor inzage van de proefwerken.

Hiervoor geld dit tijdschema:

Klas 1 9:30u tot 10:30 u

Klas 2 10:15u tot 11:15u

Klas 3 11:00u tot 11:45

 

Inleveren boeken 1 juli: De boeken die verstrekt zijn door Iddink moeten maandag 1 juli worden ingeleverd op school. Het inleverschema met de tijden is te vinden op onze website en in Magister.
Rapportvergaderingen dinsdag 2 juli: Er zijn op 2 juli rapportvergaderingen. Wanneer de mentor het nodig vindt om met jou en je ouders/verzorgers in gesprek te gaan, zal hij of zij contact opnemen.
Rapportuitreiking 3 juli: Het eindrapport wordt woensdag 3 juli om 10 uur uitgereikt. Het betreft een reguliere schooldag, waarbij alle leerlingen persoonlijk op school worden verwacht om hun rapport in ontvangst te nemen. Rapporten worden niet meegegeven aan derden of opgestuurd.
Laatste dag school open 8 juli: Maandag 8 juli is school voor de laatste dag geopend tot 15:30 uur.
Opstart schooljaar 2019-2020: De vakantie loopt van maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus. Maandag 19 augustus worden leerlingen in klas 2 t/m 4 om 14:00 uur weer op school verwacht voor de kennismaking met de mentor. Meer informatie zult u ontvangen bij de uitreiking van de rapporten.

In de vakantie zal Magister worden heringericht voor het nieuwe schooljaar. Magister is dan niet toegankelijk. Vanaf vrijdag 16 augustus 16:00 uur wordt Magister weer geopend (onder voorbehoud van calamiteiten). Vanaf dan is zichtbaar in welke klas een leerling is geplaatst en kan het lesrooster worden bekeken.