Lestijden schooljaar 2022-2023

Voor de start van het schooljaar kunnen de leerlingen hun lesrooster bekijken. In principe loopt het rooster loopt van 8:30 uur tot 15:15 uur. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in de bovenbouw kan het zevende lesuur ingezet worden. Leerlingen moet gedurende de lestijd beschikbaar zijn voor school.

Gedurende het schooljaar vinden meermaals roosterwijzigingen plaats. Dit heeft te maken met het wisselen van periode of langdurige afwezigheid van een docent.

Via het dagrooster dat te zien is in Magister of Itslearning blijven de leerlingen op de hoogte.

Update vanaf 1 december 2021:  We werken tijdelijk met een gespreide lunchpauze voor de onderbouw- en de bovenbouwleerlingen. Dat betekent dat er een wijziging is in het rooster voor de onderbouwleerlingen. Meer informatie vindt u in deze brief VHC 30 november 2021. Leerlingen kunnen de lestijden en pauzetijden gemakkelijk terugvinden in magister.

Reguliere lestijden
 • 1e les
 • 2e les
 • Pauze
 • 3e les
 • 4e les
 • Pauze
 • 5e les
 • 6e les
 • 08.30 - 09.30 uur
 • 09.30 – 10.30 uur
 • 10.30 – 10.45 uur
 • 10.45 – 11.45 uur
 • 11.45 – 12.45 uur
 • 12.45 – 13.15 uur
 • 13.15 – 14.15 uur
 • 14.15 - 15.15 uur
Minirooster
 • 1e les
 • 2e les
 • Pauze
 • 3e les
 • 4e les
 • 5e les
 • Pauze
 • 6e les
 • 08.30 – 09.15 uur
 • 09.15 – 10.00 uur
 • 10.00 – 10.15 uur
 • 10.15 – 11.00 uur
 • 11.00 – 11.45 uur
 • 11.45 – 12.30 uur
 • 12.30 – 13.00 uur
 • 13.00 - 13.45 uur