Missie & Visie

Ruimte om te bouwen aan je toekomst
“Het is hier klein en daardoor kent iedereen elkaar, dat is heel fijn.” Dit is een veel gehoorde reactie als je een leerling vraagt wat hij of zij van het Van Haestrecht College vindt. Het is ons gelukt een sfeer te creëren waarin leerlingen zich veilig en op hun gemak voelen. Ze stappen makkelijk op alle docenten af met hun vragen en leerlingen uit alle leerjaren en klassen hebben onderling goed contact. We willen binnen onze grenzen namelijk ruimte om te ontwikkelen, ruimte om te bouwen aan je toekomst. Dat doe je soms samen met je mentor of je klasgenootjes, maar soms ook juist met vrienden uit andere klassen of een docent met wie je een goede klik hebt. Door deze open sfeer is er altijd wel iemand bij wie je terecht kunt en dat is heel belangrijk.

De juiste aandacht voor iedere leerling
Deze sfeer is natuurlijk niet vanzelf ontstaan, daar werken alle docenten en medewerkers samen met de leerlingen heel hard aan. Ons vernieuwde onderwijs levert daar ook zeker een bijdrage aan. We vinden namelijk dat er meer aandacht nodig is voor de persoonlijke wensen, dromen en talenten van de leerlingen. Voorheen volgde iedereen hetzelfde traject, waardoor het onderwijs vooral gericht was op de gemiddelde leerling. Nu zijn er meer mogelijkheden en houden we rekening met de leerling. We kijken per vak naar het niveau van de leerling waarna hij of zij wordt ingedeeld in een daarbij passende instructiegroep. De klassen zijn verdeeld in twee instructiegroepen. In de ene instructiegroep zitten de leerlingen die de stof nog lastig vinden en meer uitleg nodig hebben. Zij voelen zich in deze omgeving op hun gemak, omdat zij de druk van te moeilijke lesstof minder ervaren. In de andere groep zitten leerlingen die juist al wat meer verdieping aankunnen. Zij krijgen moeilijkere opdrachten aangeboden en gaan zo de uitdaging met zichzelf aan. Doordat de klas is verdeeld in twee groepen werkt de docent ook met minder leerlingen tegelijk, waardoor iedere leerling meer aandacht krijgt.

Lesstructuur
De lessen duren in totaal 75 minuten, waarvan de leerlingen in twee groepen instructie hebben van 25 minuten. De rest van de tijd werken ze onder begeleiding van een pleincontroller en meerdere docenten op een van onze pleinen. We hebben twee werkpleinen, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Daarnaast is er ook nog een stilteplein, waar ze in alle rust kunnen werken. Dit is erg prettig als ze zich bijvoorbeeld willen voorbereiden op een proefwerk of overhoring. Op de werkpleinen gaan de leerlingen alleen of in groepjes aan de slag met de opdrachten uit hun studiewijzer. Deze opdrachten zijn vaak veel diepgaander en creatiever dan de standaardopdrachten uit een werkboek. Naast dat ze zich op deze manier de lesstof op een interessantere manier eigen maken, leren ze onder andere ook samenwerken, plannen en communiceren. Op de pleinen zijn computers aanwezig en we stimuleren de leerlingen om hun eigen laptop en/of tablet mee te nemen. Om hier optimaal mee te kunnen werken, is overal wifi aanwezig. Door de langere lestijden worden er minder vakken op een dag gegeven. Dit zorgt voor een enorme rust en heldere structuur bij de leerlingen. De docenten hebben daarbij veel meer mogelijkheden om op hun eigen vindingrijke manier met de lesstof om te gaan.

Onderwijs dat bij de leerling past
De stap naar Onderwijs op Maat was (en is nog steeds) heel spannend, maar het zorgt ervoor dat we meer aandacht hebben voor onze leerlingen, waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen. Deze veranderingen zijn natuurlijk niet in een keer doorgevoerd. We zijn er ons erg van bewust dat de leerlingen deze veranderingen wel moeten aankunnen. Daarom hebben we er tot nu toe voor gekozen om de BK- klassen en de examenklassen niet mee te laten draaien. Ook deze keuze is Onderwijs op Maat, want ons doel is dat het onderwijs bij de leerling past.  Wij willen samen met de leerlingen bouwen aan hun toekomst en dat is wat we hier met veel enthousiasme iedere dag weer doen.

@ Copyright - OMO Scholengroep De Langstraat