Het Van Haestrecht College maakt samen met het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege in Waalwijk en de Walewyc Mavo eveneens in Waalwijk, deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. De scholengroep is opgericht in 1999.

Het onderwijsaanbod binnen de scholengroep bestaat uit vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De 4 scholen hebben een eigen schoolleiding. De heer ir. Edwin Verlangen is rector en eindverantwoordelijk voor de scholengroep. Het stafbureau van de scholengroep is gevestigd aan de Olympiaweg 8b in Waalwijk.

OMO Scholengroep De Langstraat valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg.