Vrijwillige ouderbijdrage

De leerlingen kunnen zich bij onze school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de bijbehorende examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (zie artikel 24a van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten. Voor meer informatie http://vanhaestrechtcollege.nl/schoolgids/financiele-zaken/

 • Vmbo
 • Huur kluis
 • Tekenkist
 • A3-showalbum
 • Dummy schetsboek
 • Introductie klas 1
 • Sportklas
 • Artclass
 • HaesTech
 • Jaarboek
 • Wintersportkamp
 • Survivalkamp
 • Openingsfeest
 • Carnavalsfeest
 • LSD-dag klas 4
 • Excursie klas 3
 • Excursie klas 2
 • Excursie klas 1
 • Parijsreis klas 3
 • Wanneer
 • n.v.t.
 • n.v.t.
 • n.v.t.
 • n.v.t.
 • 13 en 14 september 2018
 • vrijdagmiddag
 • vrijdagmiddag
 • vrijdagmiddag
 • Diploma-uitreiking
 • n.n.b.
 • n.n.b.
 • 7 september 2018
 • 28 februari 2019
 • n.n.b.
 • n.n.b.
 • 4 juni 2019
 • 4 juni 2019
 • 7 juni 2019
 • Leerjaar 1
 • Gratis
 • € 11,00
 • € 3,00
 • € 7,00
 • € 10,00
 • € 65,00
 • € 50,00
 • € 50,00
 • € 5,00
 • € 5,00
 • € 25,00
 • Leerjaar 2
 • Gratis
 • € 11,00
 • € 7,00
 • € 50,00
 • € 50,00
 • € 5,00
 • € 5,00
 • € 25,00
 • Leerjaar 3
 • Gratis
 • € 11,00
 • € 7,00
 • € 50,00
 • € 50,00
 • € 439,50
 • € 250,00
 • € 25,00
 • € 60,00
 • Leerjaar 4
 • Gratis
 • € 8,50
 • n.n.b.