Ouderinlog

Vanaf heden kunnen ouders ook inloggen op magister.
Via de mail hebben ze de nieuwe inloggegevens ontvangen.

Inloggen:

Ga naar onze website
Kies voor inloggen / login ouders
(nu kom je in het ouderportaal)

Via het ouderportaal kan ingelogd worden bij Magister.