Gedurende het schooljaar maken wij foto’s van verschillende leerlingactiviteiten (van sportdagen tot het galabal). Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie in of op:

  • de website (fotobibliotheek of foto bij een stukje tekst);
  • de schoolgids;
  • informatiebrochures (nieuwe) leerlingen en posters;
  • indien de school hier gebruik van maakt: social media zoals Twitter en Facebook

Uiteraard wordt er altijd een zorgvuldige selectie gemaakt van de foto’s die worden gepubliceerd.

Mocht u, om welke reden dan ook, tegen het gebruik zijn van beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter dan vragen wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken aan onze administratie. Dit kunt u telefonisch doen, per e-mail of schriftelijk.

Wij zorgen ervoor dat beeldmateriaal dan uitgesloten wordt van publicatie.

Met vriendelijke groet, de schoolleiding.