Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen we te maken met het passend onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Om het passend onderwijs zo goed mogelijk te realiseren zijn er in Nederland verschillende samenwerkingsverbanden opgericht.  Het verband waarin wij zitten is SWV VO De Langstraat 30-09. Dat is een stichting opgericht door de besturen van de scholen in De Langstraat en het Land van Heusden en Altena en de besturen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat zitten namens OMO Scholengroep De Langstraat twee leden. De afgevaardigde namens het personeel is dhr. Mathieu Musters van het d’Oultremont College. De afvaardiging namens de ouders is momenteel vacant. Meer informatie over de OPR vindt u op de site van SWV De Langstraat.

Wilt u meer weten over het passend onderwijs? Lees hier dan de informatie Passend Onderwijs.