Onderzoek Een Gezonde School

Het van Haestrecht College doet mee aan het onderzoek ‘Een Gezonde School’. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de GGD, Hogeschool Windesheim te Zwolle en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Waarom een Gezonde School?

Op een gezonde school is het makkelijker om gezonde keuzes te maken. Eet- en beweeggedrag beïnvloeden leerprestaties en de kans op een lang en gezond leven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in het eet- en beweeggedrag van de leerling van het Van Haestrecht College. Het Van Haestrecht College zal deze inzichten gebruiken om te bepalen op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van uw kind.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

In het najaar van 2016, 2017 en 2018 wordt aan de leerlingen gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. In diezelfde periode wordt hun lengte, gewicht en middelomtrek gemeten. Het invullen van de vragenlijst gebeurt tijdens schooltijd en duurt ongeveer 25 minuten. Een docent van school en een onderzoeker van het project zijn hierbij aanwezig. Het meten van de lengte, het gewicht en de middelomtrek van uw kind gebeurt door een GGD-jeugdverpleegkundige of door iemand die door de jeugdverpleegkundige is getraind. Deze metingen vinden plaats in een aparte ruimte en leerlingen houden hun kleren gewoon aan. De metingen zullen, indien mogelijk, aansluiten bij het Periodiek Gezondheids Onderzoek van de GGD dat toch al op school plaatsvindt.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op de vragenlijst en de lengte- en gewichtsmeting wordt de naam van uw kind vervangen door een nummer. De onderzoeker kent slechts het nummer en de verzamelde gegevens, waardoor de gegevens niet te herleiden zijn naar een individuele leerling. De verzamelde gegevens zullen tot 5 jaar na dit onderzoek bewaard blijven.

Wat zijn voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname in dit onderzoek. Deelname van uw kind is vrijwillig en heeft op geen enkele wijze consequenties voor u of uw kind. Uw kind kan bijvoorbeeld gewoon deelnemen aan activiteiten in het kader van de gezonde school.

 

Kan mijn kind tussentijds nog stoppen met het onderzoek?

Als u nu toestemming geeft, maar achteraf toch bezwaren heeft, kunt u uw kind op een later moment terugtrekken uit het onderzoek. Daar hoeft u geen reden voor te geven. Ook uw kind kan zelf aangegeven te willen stoppen met het onderzoek. Het is dan van belang dat u of uw kind dit meldt bij de zorgcoördinator: mevrouw van IJzendoorn (E: i.vanijzendoorn@vanhaestrechtcollege.nl).

Wilt u verder nog iets weten?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Bonnie van Dongen, de hoofdonderzoeker van de VU (tel:020-5983718 of b.m.van.dongen@vu.nl) of met de zorgcoördinator op de school van uw kind: mevrouw van IJzendoorn (E: i.vanijzendoorn@vanhaestrechtcollege.nl).