Overgangsnormen
  • Doubleren in klas 1 kan alleen als daar een zwaarwegende reden voor is.
  • Het is niet toegestaan om twee keer te doubleren in hetzelfde leerjaar óf twee opeenvolgende leerjaren. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de maximale verblijfsduur op het Van Haestrecht College 5 jaar is. Tenzij een examenkandidaat zakt. Dan mag deze het vierde jaar overdoen ook al is hij/zij al een keer gedoubleerd.
  • Een afgeronde 5 telt voor één verliespunt, een 4 of lager voor twee verliespunten.
  • Klik hier voor de overgangsnormen.