Vakantieplanning

De schoolleiding kan in principe geen toestemming geven voor vakantie(-uitbreiding) buiten de reguliere vakantieperiode.

 • Voorlopige vakantieplanning 2020-2021
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • Goede Vrijdag
 • 2e Paasdag
 • dag voor Koningsdag
 • Koningsdag
 • Meivakantie (incl. Hemelvaart 13 mei 2021)
 • 2e Pinksterdag
 • Zomervakantie
 • Data
 • 19 t/m 23 oktober 2020
 • 21 december 2020 - 01 januari 2021
 • 15 t/m 19 februari 2021
 • 02 april 2021
 • 05 april 2021
 • 26 april 2021
 • 27 april 2021
 • 03 t/m 14 mei 2021
 • 24 mei 2021
 • 26 juli t/m 03 september 2021

Lestijden schooljaar 2020-2021

Voor de start van het schooljaar kunnen de leerlingen hun lesrooster bekijken. In principe loopt het rooster loopt van 8:30 uur tot 15:30 uur. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in de bovenbouw kan het zesde lesuur ingezet worden. Leerlingen moet gedurende de lestijd beschikbaar zijn voor school.

Gedurende het schooljaar vinden meermaals roosterwijzigingen plaats. Dit heeft te maken met het wisselen van periode of langdurige afwezigheid van een docent.

Via het dagrooster dat te zien is in Magister of Itslearning blijven de leerlingen op de hoogte.

Reguliere lestijden
 • 1e les
 • 2e les
 • Pauze
 • 3e les
 • 4e les
 • Pauze
 • 5e les
 • 6e les
 • 08.30 - 09.30 uur
 • 09.30 – 10.30 uur
 • 10.30 – 10.45 uur
 • 10.45 – 11.45 uur
 • 11.45 – 12.45 uur
 • 12.45 – 13.15 uur
 • 13.15 – 14.15 uur
 • 14.15 - 15.15 uur
Minirooster
 • 1e les
 • 2e les
 • Pauze
 • 3e les
 • 4e les
 • 5e les
 • Pauze
 • 6e les
 • 08.30 – 09.15 uur
 • 09.15 – 10.00 uur
 • 10.00 – 10.15 uur
 • 10.15 – 11.00 uur
 • 11.00 – 11.45 uur
 • 11.45 – 12.30 uur
 • 12.30 – 13.00 uur
 • 13.00 - 13.45 uur

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen