Lesverzuim

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Van Haestrecht College het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde verzuimcoördinator.

Alle afspraken over afwezigheid en verzuim vindt u hier: Informatie verzuim.

Beter melden

Gaat uw zoon of dochter weer naar school, zorgt u er dan voor dat hij of zij een verzuimbriefje bij heeft waarop aangegeven is hoe lang hij of zij ziek is geweest. Een verzuimbriefje is hier te downloaden of is af te halen bij de receptie.

Meer informatie

Onze school volgt de aanvraag- en verzuimprocedures stipt op. Voor meer informatie over de Leerplichtwet kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Waalwijk
(tel. 0416-683456)

Het verzuimprotocol vindt u hier.