Schoolleiding

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, Vanja Goossen. De directeur wordt ondersteund door de coördinator beleid en leerlingcoördinatoren.

 • Naam
 • Susan van Pinxteren
 • Judith Höppener
 • Tom Jansen
 • Functie
 • Adjunct-directeur
 • Leerlingcoördinator onderbouw
 • Leerlingcoördinator bovenbouw
 • Adressen
 • s.vanpinxteren@vanhaestrechtcollege.nl
 • j.höppener@vanhaestrechtcollege.nl
 • t.jansen@vanhaestrechtcollege.nl
Praktische zaken
 • Elke leerling krijgt aan het begin van klas 1 de beschikking over een gratis schoolpas. Hiermee kun je gebruik maken van het kopieerapparaat/printer op het onderbouwplein. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor de aanvraag van een nieuwe schoolpas.
 • Gedurende de hele schoolperiode kunnen de leerlingen gratis gebruik maken van een eigen kluisje. Op last van de politie en directie kan er een kluiscontrole plaatsvinden.
 • Ons aanbod van de kantine voldoet aan de eisen van de gezonde school/voedingscentrum. De leerlingen kunnen gebruik maken van het watertappunt in aula. We zijn een Gezonde School.
 • We hebben twee van elkaar gescheiden fietsenstallingen. Een gedeelte is voor leerlingen van klas 1 (de fietsenstalling tussen lokaal 114/115 en de gymzaal). Het andere gedeelte is voor leerlingen van klas 2 t/m 4.
 • Leerlingen van klas 1 en 2 blijven tijdens de schooldag op het schoolterrein. Een uitzondering wordt gemaakt voor de buitengymles of bij een buitenopdracht onder supervisie van een docent.
 • Alleen leerlingen in klas 3 en 4 mogen de school verlaten tijdens een pauze en een regulier tussenuur. In alle andere gevallen dient toestemming aan de leerjaarcoördinator gevraagd te worden.
 • Op het schoolterrein zijn chips, nootjes en pepernoten niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik en bezit van energydrank. Corvee en milieudienst gebeurt bij toerbeurt door leerlingen.
 • In school worden geen petten gedragen. Jassen berg je op in je kluisje of hang je aan de kapstok.
 • Zonder toestemming van leerlingen en medewerkers worden er geen foto-, film- en/of geluidsopnames gemaakt. We verwijzen hiervoor naar het
  social media protocol.
 • Om de veiligheid in school te vergroten maken we in de gangen, schoolterrein, garderobe en aula gebruik van preventief cameratoezicht.
 • We zijn al enige jaren een rookvrije school. Vanaf 1 augustus 2020 is het voor alle scholen in Nederland verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben. In dit document wordt dit nader uiteengezet:
  Rookbeleid leerlingen SG De Langstraat