Historie van de school

In 1955 start de school voor ULO Pius X. Aanvankelijk op 2 locaties, te weten in het Patronaat naast de pastorie van de St. Jan aan de Hoofdstraat en in de Mgr. Volkerstraat in Kaatsheuvel. Dit is een initiatief van het Kerkbestuur St. Jan onder pastoor Pius de Spijker, dat tevens het schoolbestuur vormt. Een gemengde school is heel bijzonder in de 50’er en 60’er jaren van de vorige eeuw. Jarenlang komen de kinderen vanuit het LO uit jongens- en meisjesscholen. In de meeste andere plaatsen in de Nederlandse samenleving van toen kende men ULO voor jongens en ULO voor meisjes. In september 1962 gaat de school naar het nieuwe gebouw aan de Vossenbergselaan.

Zoals elders in ons land spreken we vanuit de Mammoetwet vanaf 1968 van Pius X – MAVO. Aan de oostkant van ons dorp staat al geruime tijd de Huishoudschool St. Angela, later LHNO samen met MHNO – Jeugd-en Kinderverzorging. De MHNO – opleiding verdwijnt naar St. Dyonisius in Tilburg.

Er komt dan in 1986 een fusie tot stand tussen de Pius X MAVO en de St. Angela – LHNO. Naam van de nieuwe school voor MAVO en VBO wordt SG Crispijn (patroonheilige van de schoenmakers en leerlooiers).

De fusiegolven gaan verder door onderwijsland en bereiken ook De Langstraat. Dit leidt in de 90’er jaren van de twintigste eeuw eerst tot een bestuurlijke fusie, waarbij het bevoegd gezag van SG Crispijn op 1 augustus 1994 wordt overgedragen aan OMO. Op 1 augustus 1995 fuseert SG Crispijn met het Dr. Mollercollege en gaat dan ook Dr. Mollercollege heten.

Per 1 augustus 1999 fuseren het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo en het d’Oultremont College tot Scholengroep De Langstraat, maar behouden de scholen hun eigen naam. Omdat de school in Kaatsheuvel steeds zelfstandiger komt te staan ten opzichte van het Dr. Mollercollege, wordt in 2013 besloten om binnen Scholengroep De Langstraat verder te gaan als het Van Haestrecht College.