Inrichting van de school

Op het Van Haestrecht College worden alle leerwegen van het vmbo aangeboden. De kleinschaligheid voorkomt dat leerlingen verloren raken in de massa. In de onderbouw werken we met een tweejarige brugperiode. Dit biedt de leerlingen alle kans om door te stromen naar het schooltype dat het best bij hen past en zo het voor hen hoogst haalbare diploma te halen.

  • Praktisch vmbo is de brugperiode voor de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg.
  • Mavokansklas is de brugperiode voor de kaderberoepsgerichte en de gemengd/theoretische leerweg.
  • Havokansklas is de brugperiode voor de gemengd/theoretische leerweg en de havo. Voor de havo-leerlingen wordt nauw samengewerkt met het Dr. Mollercollege in Waalwijk.
ICT binnen de school

Het Van Haestrecht College wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en heeft daartoe de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ICT. In het gehele gebouw is WiFi beschikbaar en naaste vaste computers beschikt de school ook over laptops. In de lokalen hebben docenten de beschikking over digitale borden. De inzet van ICT in ons onderwijs is overigens een middel en geen doel op zich.