Uitslag-dag

Woensdag 12 juni worden de N-termen bekend gemaakt waarna we de definitieve uitslag kunnen vaststellen.
Uiteraard wordt dit weer een spannende dag voor examenkandidaten.
Vanaf 16.30 uur krijgen de examenkandidaten een telefoontje van wel of niet geslaagd. Natuurlijk hopen wij
dat we de score van voorgaande jaren kunnen evenaren.

Om 19.30 uur worden de geslaagden met hun ouders op school verwacht om het glas te heffen en de voorlopige
cijferlijst in ontvangst te nemen.

De eventuele herkansers starten donderdag met de voorbereidingen op het tweede tijdvak.