Zestig minuten rooster

Vanaf komend schooljaar werken we met een 60-minuten rooster.
Hieronder de nieuwe lestijden!